Sıkça Sorulan Sorular


S: Alkali Su yerine Alkali İyonize su kavramını kullanıyorsunuz. Neden?

Y: Firmamız akademik altyapısı gereği "Alkali Su" kavramı yerine "Alkali İyonize Su" kavramını tercih eder. Bir suyun, ya da daha geniş anlamıyla bir çözeltinin alkali olması nicelik açısından bir göstergedir ve çoğu zaman anlamlı bir değer ifade etmez. Suyu Alkali yapan unsurun nitelik açısından belirtilmesi önemlidir. Alkali İyonize su, söz konusu niteliğin iyonizasyon yöntemi ile elde edildiğini ifade eder. 

İyonizerlerden alınan suyu değerli kılan bu niteliktir.

 

S: Bu bir su arıtma sistemi midir?
Y: Bilinen en yüksek standartta fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yaparlar. Ancak bu, cihazın fonksiyonlarının %10'u kadar önemdedir. Kontaminasyondan ve ağır metallerden arındırılmış su, alkalizasyon ve iyonizasyon süreçleri için altyapı oluşturur. Cihazın asıl işlevi bu aşamadan sonra başlar.


 
S: İyonizerler suyun pH değerini yükseltmek için kimyasal katkı yaparlar mı?
Y: Alkali Su İyonizerleri sadece suyun doğasında bulunan özellikleri ileri teknoloji sayesinde kullanılabilir forma dönüştüren cihazlardır. Suyun doğal florasında bulunan yararlı minerallerin kullanım etkinliğini artırırlar, başka kaynaklardan mineral ilavesi yapmazlar.


 
S: Cihaz üzerindeki filtrenin ömrü ne kadardır, fiyatı nedir?
Y: Dört kişilik bir ailenin ortalama kullanımında filtre ömrü 8-14 ay civarındadır. Değişim gerektiğinde filtre üzerindeki sayaç uyarı verir. Filtre bedeli 70 USD’dir.


 
S: Alkali su içmenin zayıflamakta nasıl bir etkisi olabilir.
Y:Yağ birikiminin temel nedeni vücudun başa çıkamadığı asidik atıkları, yağ küpleri içerisine depolayıp ileri bir tarihte tahliye etmek üzere bel, basen ve karın bölgesinde depolamasıdır. Başta kan olmak üzere vücut sıvılarının alkali düzeyi yükseldikçe vücudumuz bu depolamaya ihtiyaç duymamakta, hatta yağ rezervini çözmektedir.

 

S: Alkali İyonize su fazla tüketilirse zararlı mıdır?

Y: Son dönemde yapılan araştırmalar aşırı su tüketiminin hiponatremi sendromuna, yani sodyum kaybının olumsuz sonuçları olabileceğine işaret etmektedir. Öteden beri bilinen aşırı su tüketiminin elektrolit kaybını hızlandırdığı görüşü de geçerliliğini korumaktadır.

Ancak Alkali İyonize suda durum biraz farklıdır. İyonize formda yoğun miktarda kalsiyum ve sodyum içeriği, bu tarz olumsuzlukların önüne geçmektedir. Normal sağlık standartlarında bir insanın günlük tüketmesi gereken su 2-2,5 litre civarındadır. Alkali İyonize Su tüketiyorsak bu ölçünün çok üzerine çıkabilmemiz mümkündür.

 

 S: Cihazlarda bir çok seviye su biçimi tercihi var. Hangi seviyeyi tercih etmeliyiz?

Y: Bu tercih, yaş, cinsiyet, genel sağlık durumu, su kaynağının niteliği gibi pek çok parametreye bağlıdır. Ancak ortalamasını alırsak Türkiye Su değerleri açısından 2. Seviyede içme suyu, 3. Seviyede kaynatılmış yemek ve kahve suyu uygun görünmektedir. İlaç kullanımı için Nötr su tercih edilmelidir.

 

 S: Alkali suyun yan etkileri var mıdır?

Y: Yapılan bilimsel çalışmalarda ve klinik deneylerde alkali iyonize suyun herhangi bir yan etkisine rastlanmamıştır. Çok yüksek seviyede pH tercihi ile birlikte yüksek miktarda içilmesi, kolon faaliyetlerinin küçük eforlarla gerçekleştirilmesini, ancak su tüketim alışkanlığı değişince geçici kabızlık sorunları oluşmasını tetikleyebilir.  

 

S: Birinci segment ürün ne demektir?

Y: Alkali Su İyonizeri konusunda standartlar kesin hatlarla belirlenmiştir. Bir ürünün birinci segmentte yer alabilmesi için çok sayıda niteliğe sahip olması gereklidir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

·        Kullanılan plakalar platin titanyum olmalıdır. İridyum veya başka metal türlerinin platin ile kaplanması sonucu elde edilen plakalar hem yetersiz, hem de zararlıdır.

·        Plaka yüzeylerinin toplamı; bir yüzeyde en az 750 santimetrekare ve mümkünse mesh yapıda olmalıdır.

·        İyonizasyon süreci mutlaka bilgisayar kontrollü olmalıdır.

·        Filtre yapısı mineral eliminasyonuna izin vermemelidir.

·        Fiziksel, kimyasal ve biyolojik atıkların yanında ağır metaller de arındırılmalıdır.

·        Cihaz içindeki iletim hatları BPA Free niteliğine sahip olmalıdır.

·        Bölgesel su karakteristiğine uygun ve yeterli sayıda plakası olmalıdır.

·        Kullanıcının yanlış su tercihini engelleyen güvenlik sistemleri bulunmalıdır.

·        Cihaz dönemsel performans değişimlerine karşı kendi değerlerini test etme yeteneğine sahip olmalıdır.

 

S: Temsil ettiğiniz markalar 1. Segment ürünler midir.

Y: Dünyada bu segmentte çok az marka vardır. Temsil ettiğimiz tüm markalar bu kategoride yer almaktadır.

 

S: Bu cihazların bakım periyotları nedir. Beklenen ortalama ömür ne kadardır?

Y: Cihazlarımız “Automated Self Cleaning” fonksiyonu sayesinde bakım gereksinimi duymazlar. Beklenen ekonomik ömür hesabı 15 yıl civarındadır.  “Automated Self Cleaning” sistemi olmayan ürünlerde yılda bir kez kalker temizliği gerekmektedir.

 

S: Hamileler ve çocuklar alkali su içebilir mi?

Y: Alkali iyonize su, özellikle hamilelere ve çocuklara önerilmektedir. Hamilelikte, ceninin anneye ait kalsiyum kaynaklarını hızla tüketmesi sonucu asidoz adı verilen süreç başlar. Semptomik belirtisi yoğun mide bulantısı olan bu süreçle, kalsiyum zengini alkali su içerek başa çıkılabilir. Benzer şekilde çocuklarda gelişim dönemi alkali mineral açısından yoğun ihtiyaç oluşturur. İyonize formda alkali mineraller açısından zengin su tipi, gelişim döneminde olumlu katkılar oluşturacaktır.

 

S: Alkali suyun tadı nasıldır?

Y: Asidik minerallerin elimine edilmesinden kaynaklı gerekçelerle lezzet algısında küçük farklar ortaya çıkabilir. Lezzet duygusu genelde kişisel bir kavram olmasına karşın, kullanıcılarımızın nerdeyse tamamı alkali iyonize suyu öncelikle tadından dolayı tercih etmektedirler.

 

 S: Alkali suyu depolayabilir miyiz?

Y: Güneş ışınlarından korumak kaydıyla 48 saat bekletilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Alkali İyonize Su aynı zamanda oksijen zenginidir ve geçen sürede alkali değerini kısmen korusa da, oksijen miktarı hızla azalmaktadır. Bu yüzden taze tüketimi önerilmektedir.

 

S: Alkali ya da asidik su nasıl oluşur?

Y: İyonizasyon aşamasında plakalar elektronik sinyal yükleri itibarıyla anot ve katot görevi üstlenirler. Alkali mineraller katot yönünde, asidik mineraller anot yönünde toplanma eğilimindedirler. İki yönlendirmesi bulunan iyonizasyon üniteleri su tiplerini öngörülen alanlara taşırlar.

 

S: Saklama kabının tabanında neden kireç benzeri beyaz tabaka oluşuyor?

Y: Kireç kavramı toplum içerisinde kalker için kullanılmaktadır. Alkali iyonize su kullanımında ortaya çıkan şey ise kalsiyumdur. Doğada kalsiyum serbest formda bulunmaz, mutlaka asidik bir mineralle bileşik yapmaktadır. Asidik minerallerin elimine edilmesi kalsiyumu bir süre için serbest formda bırakır. Sağlık açısından son derece değerli mineral zengini bu yapı, su kaplarında lekeler bırakabilir. Asidik yapıda temizleyicilerle kolayca temizlenebilen bu lekeler aslında içtiğimiz suyun kalitesini göstermesi açısından son derece olumlu bir işarettir.

 

S: Alkali su iyonizerleri pahalı değil mi? Bu parayı ödemeye değer mi?

Y: Birinci segmentte yer alan ürünlerin daha ucuza sunulması bugünkü teknoloji ile çok zor görünmektedir. Kullanılan plakaların platin titanyum olması ve bu metallerin son derece pahalı olması cihazın toplam fiyatını yükseltmektedir. Bu mantık gereği, ucuz alkali su iyonizeri satın alınmamalıdır, çünkü platin titanyum plaka kullanılmadığı aşikardır.

İnsan sağlığı söz konusu olunca ödenecek bedelin göreli değeri önemsenmemelidir. Kanser, diyabet, öströpoz, romatizma gibi rahatsızlıkların rehabilitasyonu çok daha yüksek maliyetlidir. Alkali iyonize suyun 50’den fazla dejeneratif hastalığa iyi geldiği klinik deneylerle kanıtlanmıştır.

 

S: Ürünlerin garanti süresi ne kadardır?

Y: THKK’nun ilgili hükümlerince 2 yıldır.

 

S: Piyasada daha uzun garanti süresi olan ürünler yer almakta, bu ürünler daha kaliteli midir?

Y: Üretici firmaların tamamı ürünleri 2 yıl garanti ile üretmektedirler. İlave garanti süreleri distribütör firmalar tarafından bir bedel karşılığında verilmektedir. Aslında fazladan verilen garanti süresi ürün bedeline eklendiği için, arıza riskinin en az olduğu dönem tüketicinin cebinden ücretlendirilmektedir.

Buna karşın talep durumunda firmamız (bedelini tahsil ederek) dilerseniz 10 yıl garanti verebilir. Ancak ticari etik açısından bu yöntemi doğru bulmuyoruz.

 

 S: Piyasada çeşitli markalar yer almakta. Bunlar içerisinde nasıl tercih yapacağız.

Y: Bağımsız araştırma kuruluşları dünya genelinde tüm ürünlerle ilgili karşılaştırma testleri yapmaktadırlar. “comparison cart” adı altında listelenen bu karşılaştırma testlerini inceleyebilirsiniz. Distribütörü olduğumuz Prime Water, dünya sıralamasındaki ilk 10 tablolarında daima kendine üst sıralarda yer bulabilmektedir.

 

S: Alkali Su Filtreleme cihazları iyonizerlerle aynı işlevi görürler mi?

Y: Filtreleme sistemleri; klasik filtreleme aşamalarından sonra suda çözünen alkali mineral kademeleri içerirler. Suya sonradan eklenen hiçbir mineral suyun florasına etki etmez. pH seviyesinde yapay bir yükselme dışında vücudumuz açısından bir değer taşımaz. Tüm canlılarda kullanılabilir mineral formu iyonize olmak durumundadır. Örneğin bitkiler su içerisindeki minerallerin sadece %2 oranındaki iyonize formda olanlarını kullanabilirler. İnsan vücudu da aynı mantıkla çalışır. Filtreleme sistemi kullanmak yerine içme suyunuza sodyum-kalsiyum tabletleri atarak ta aynı sonucu alabilirsiniz. Fakat sağlığımıza herhangi bir katkı üretmez.

 

S: Ürünleriniz Japonya üretimi midir?

Y: Temsil ettiğimiz markalar Japon patentli olup, Güney Kore’de üretilmektedir. Dünya üzerinde ilk 10 listesinde yer alan alkali su iyonizerlerinin tamamı Güney Kore Üretimidir. Piyasada “Japon Teknolojisi” tanımı altında yer alan reklam kavramları, üretim bölgesini değil, patent sahibini ifade etmektedir.

 

S: Arıza durumunda ne yapmamız gerekiyor.

Y: Arıza istatistiklerimiz %2’nin altındadır. Türkiye`nin her şehrinde teknik servisimiz vardır. Servislerimizin yetersiz olduğu istisna durumlarda ürünü anlaşmalı kargo şirketlerimizle getirtip, yasal süreden çok daha önce müşterimizi memnun edecek çözümleri üretmekteyiz.

 

S: Alkali su iyonizeri alırken nelere dikkat edilmelidir? Hangi Özellikler önemlidir?

Y:Birinci segment ürünlere ilişkin açıklamalarda yeterli bilgi bulunmaktadır. Ayrıca sonraki aşamada belirtildiği üzere, dünya genelindeki karşılaştırma tabloları incelenebilir.


Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.